Vatikanen: Katolsk-judiskt möte om flykt och integration

Flykt och migration som världsvida utmaningar stod i fokus vid ett möte med den Internationella Katolsk-Judiska Förbindelsekommittén (ILC) den gångna veckan i Rom. ”Människor, idéer och gränser i rörelse” var temat som diskuterades av delegater från båda samfund under tre dagar. 

Orsaker och humanitära svar ingick i samtalen, meddelade Vatikanen i veckoslutet. Programmet ingick ett besök på ett mottagningscenter hos den andliga gemenskapen Sant’Egidio, för att lära känna hjälpmedel till integration och inrättandet av humanitära korridorer.

Påve Franciskus tog emot de delegerade och betonade i sitt taL den ”ömsesidiga förståelsen, broderligheten och det delade engagemanget” hos båda religioner utifrån deras rika andliga arv. Han uppmanade judar och katoliker att bemöta utmaningarna i flykt och migration.

Som andra uppgifter betecknade han den gemensamma kampen mot antisemitism och förföljelse av kristna på många håll i världen. Mötet var det 24:e med den Internationella Katolsk-Judiska Förbindelsekommittén, som är ett partnerskap mellan den vatikanska Kommissionen för de religiösa relationerna med judendomen och den Internationella Judiska Kommittén för Interreligiösa Rådslag. Första mötet ägde rum i Paris 1971.(Vatican News)