Våra svenska himmelska vänner

Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. (1 Thess 4:3)

Men hur skall vi kunna bli det? Helighet är ju det som mest utmärker Gud. Det som gör att han är oändligt mycket större och helt annorlunda och övergår oss helt. Bara Gud är helig. Vi ser gång på gång i Bibeln – vi behöver bara tänka på Mose som får se en glimt av Guds helighet i den brinnande busken – att heligheten får oss människor att bli helt tillintetgjorda av bävan och vördnad. Men denne helige Gud har blivit människa i Jesus Kristus för att göra det lättare för oss att ta emot honom och låta oss förvandlas av hans nåd och helighet. Redan i dopet börjar denna förvandlingsprocess, då vi får ett litet frö av helighet som är menat att växa och omvandla oss till en allt större Kristus-likhet.

Det är Guds stora glädje att få dela med sig av det innersta och mest typiska i hans väsen: heligheten. En människa som verkligen har omvandlats så radikalt i mötet med Guds helighet pekar bara vidare på honom och vittnar om honom. I henne ser vi något av Jesu innersta verklighet. Det är hans helighet som lyser fram i en sådan människas ögon och hjärta. Dessa helgon är i sig själva obetydliga, oansenliga. De vill bara göra Jesus och hans mysterium synligt och tydligt. De vill bara hjälpa oss att ta emot honom, så vi i vår tur kan förvandlas av hans helighet. De vill skydda dopnåden i oss och hjälpa oss att upptäcka vår innersta identitet som vi bara kan finna i Jesus Kristus. När vi firar Sveriges alla skyddshelgon är det våra allra bästa vänner vi firar. Det finns inga som vill oss så väl som de. Det är inga som kan hjälpa oss så mycket som de att nå vårt mål: att bli helt Kristus-lika och genomskinliga för Guds helighet.

I evangeliet talar Jesus om för oss att vi är inbjudna att tillhöra hans familj: Min mor och mina bröder, det är dessa som hör Guds ord och handlar efter det (Luk 8:21). I de heliga har detta förverkligats till fullo. Vi är kallade att bli som de genom att också höra Guds ord och handla efter det. Det är just detta som kyrkan hela tiden vill hjälpa oss med: att göra oss hörsamma för Guds ord och sporra oss att i handling omsätta det i vårt liv. I de heliga ser vi otaliga exempel på hur detta kan gå till.

Ingen har lyssnat så intensivt på Guds ord som Jungfru Maria, säger kyrkofäderna. Hon lyssnar så lydigt och lyhört att Ordet blir kött i hennes jungfruliga sköte. Därför intar hon en unik plats i helgonens stora skara och i vårt eget hjärta. När vi firar våra svenska skyddshelgon, får vi lita på att hon har en speciell uppgift för oss alla i detta land. Under medeltiden firades hennes upptagning till himlen den 15 augusti som Sveriges speciella skyddsfest. År 2014 invigdes alla de nordiska länderna till Jungfru Marias obefläckade hjärta. Och vi katoliker älskar att besjunga henne som Nordens drottning. Då klämmer vi gärna in med lite extra kraft, även om vi annars inte är så duktiga på att sjunga. Men det allra viktigaste som Maria kan göra för oss i Sverige är att hjälpa oss att se att vi behöver Guds helighet mer än allt annat, inte minst i vår relativistiska tid. Människans behov av Gud och allt vad han kan ge oss kan aldrig fyllas av något eller någon annan. Vår tid är specialist på att hitta surrogat för Gud, som förminskar människans storhet och riskerar att göra henne till en parodi på sig själv. Maria kan, som den goda mor hon är, hjälpa oss i Sverige att öppna våra hjärtan och ta emot Guds barmhärtighet och helighet på nytt.

Tillsammans med Jungfru Maria och alla övriga av Sveriges skyddshelgon är vi alla delaktiga i detta uppdrag. Vi tillhör denna Jesu familj och vänkrets. Vår kallelse till helighet, vår längtan efter att bli allt med förvandlade till en större Kristus-likhet, gör oss också angelägna att dela med oss av allt vad vi har fått av Gud. Ingenting av detta är till bara för oss. Allt får vi dela med oss av till dem som ännu inte har mött Jesus och hans kyrka – eller som fått en felaktig bild av honom. Vår vardag ger oss otaliga möjligheter att sprida Guds godhet och kärlek omkring oss. Vissa har mer ordets gåva och kan vittna om sin tro på ett trovärdigt sätt. Andra kan i kärlekens handlingar visa på Guds oändliga givmildhet och storsinthet. Tillhör vi Jesu familj och har vi verkligen lyssnat på Guds ord, då kommer det alltid att märkas genom det vi är och gör. Sverige behöver oss alla som sådana vardagsmissionärer mitt i det vanliga livet.

Vi tackar Gud för alla de skyddshelgon han har gett vårt land. Vi ber om deras förbön för Sverige och alla som lever och verkar i vårt land, inte minst för dem som inte är välkomna: de som inte får födas till livet, de som inte får stanna i vårt land. Vi ber att våra skyddshelgon hjälper oss att bli mer Kristus-lika, så att vi kan bli ljus och salt för det svenska samhället, för alla i vår omgivning. Vi förtröstar på Gud, att hans helighet kan beröra människor på djupet, så att de förstår att det bara är han som motsvarar deras innersta behov och längtan. Sólo Dios basta, bara Gud är nog, säger Teresa av Avila. Bara Gud är helig.

+ Anders Arborelius OCD