Konstantins liv

Eusebios av Caesarea, översättning John-Christian Eurell, Artos förlag, 2023

Artos förlag i Skellefteå fortsätter glädjande med sin utgivning av fornkristen litteratur i svensk översättning. Senast av dessa är Eusebios omfattande verk Konstantins liv och tre kortare texter som hör samman med detta. Det är inte frågan om en biografi i modern mening utan snarare ett långt lovtal, där Eusebios öser beröm över kejsaren när denne hade gjort kristendomen till gynnad religion i romarriket och till det ideologiska fundament som det sönderfallande riket så väl behövde.

De tre viktigaste avsnitten är de om kejsarens berömda syn av ett kors med budskapet att han ska besegra sina fiender ”i detta tecken” (1.28–32), det första ekumeniska konciliet i Nicaea år 325 (3.4–24) samt byggandet av Uppståndelsekyrkan i Jerusalem på platsen för Jesu just upptäckta grav (3.25–40). Detta är obligatorisk läsning för alla som vill förstå 300-talets dramatiska händelser.

Eurells översättning är välgjord, och de stickprov som jag har tagit har inte avslöjat något uppseendeväckande. Det är svårt att helt undvika anakronismer vid återgivandet av en del termer. Således kallas byggnader för kristen gudstjänst upprepade gånger för ”bönhus” och vissa potentater i samhället betecknas som ”grevar”. Men texten är lättläst och flyter bra på svenska. Möjligen kan man notera att Eurells egen inledning är väldigt kompakt, kanske nödvändigt för att hålla nere sidantalet.

Till sist vill jag notera att bilder av några mynt där Konstantin presenterar sig själv och sitt program samt skisser av till exempel Uppståndelskyrkan skulle ha ökat bokens värde ytterligare. Jag efterlyser också kartor där viktigare platser i Konstantins liv är utsatta.

Boken kan varmt rekommenderas för alla med intresse för den tidiga kyrkans historia.

Tord Fornberg