Wonder – The Harmony of Faith & Science

Word on Fire, 2023

Den ständigt växande medieorganisationen Word on Fire har omnämnts ett flertal gånger i Katolskt magasin. Det som startade som den amerikanske biskopen Robert Barrons personliga hemsida med predikningar, kommentarer och analyser har nu vuxit till att även omfatta bland annat böcker, inklusive Bibeln, poddar och närvaro på de stora sociala mediekanalerna. Ett av de senaste initiativen, som lagts till på hemsidan www.wordonfire.org och organisationens YouTube-kanal under våren, är en filmserie i hittills fem delar, som alla varmt rekommenderas.

De fem filmerna – alla runt en kvart långa och av den synnerliga höga kvalitet som kommit att förknippas med Word on Fire – tar upp olika aspekter av skärningspunkten mellan tro och vetande: ljusets fysik i förhållandet till den kristna tron; hur man kan skåda treenigheten genom ordningen i kosmos; hur skapelseberättelsen hänger ihop med evolutionsbiologin; hur språkvetenskapen kastar ljus över både det evolutionära bandet och den andliga skillnaden mellan djur och människa; samt förhållandet mellan matematik och skapelsens mysterium.

Filmerna vänder sig till alla som önskar fördjupa sig mer i den alltid lika omdebatterade frågan om tro och vetande. Berättarrösten är tydlig och klar, vilket gör det lätt för även dem som inte har engelska som modersmål att följa med, och en solklar målgrupp är konfirmand- och ungdomsgrupper. Gärna på stor skärm, så att den makalösa bildkvaliteten kommer till sin rätt.

Helena D’Arcy