Pavel Chesnokov: Sacred Choral Music

St John’s Voices, Cambridge University Chamber Choir, dir. Graham Walker (NAXOS 8.574496)

Den gudomliga liturgin, ortodoxa kyrkans främsta högtidliga gudstjänstform, är en sjungen mässa, byggd på samspel mellan präst, diakon och kör. Den bysantinska traditionen, däribland den ryska kyrkans, rymmer en stor mängd undersköna hymner, ofta komponerade av namnkända tonsättare.

Pavel Chesnokov (1877–1944) är en av dem som sjungs mest. Hans liturgiska sånger för liturgin, vespern och andra gudstjänster hörs ofta i ryska kyrkor. Han var elev och senare lärare vid Synodala körskolan i Moskva, skrev drygt femhundra körverk och tog examen vid konservatoriet 1917.

1918 förvandlades synodalkören till en antireligiös ”Folkets körakademi” under bolsjevikerna. Chesnokov drog sig fram som ledare för olika statliga körer. Kristus Frälsarens katedral, där han dirigerat, sprängdes 1931 och skulle ge plats åt först Sovjeternas palats, sedan ett utomhusbad. Chesnokovs liv slutade tragiskt. Han dog 1944 i en brödkö av en hjärtattack, undernärd och utmattad.

Men hans hymner och antifoner har fått nytt liv efter Sovjetunionens fall. En av de ofta sjungna är Spasenie sodelal, Du har skapat frälsningen, för Långfredagen. Den, och en rad andra av hans verk, finns insjungna på ett nytt album av St. John’s Voices, kammarkören vid Cambridge University under Graham Walter.

I den fina Vesper op. 44 klär Chesnokovs texterna ur den hebreiska och den kristna Bibeln i en meditativ språkdräkt, liksom den grekiska hymnen Fos hilarion, på ryska Svete tichiy, Du milda ljus, som hör till hans bästa och mest älskade verk liksom Kerubhymnen, en av de oftast tonsatta texterna i liturgin.

Den engelska kören sjunger subtilt och kultiverat och bjuder på ett levande intryck av Chesnokovs stil, präglad av 1800-talets nyskapande ryska körtradition.

Kaj Engelhart