Emanuel Kirschner: Synagogen-Gesänge

Solister, offenbacher vokalensemble prophet, orgel, dir. Christoph Siebert, Hänssler Classic CD23019

Emanuel Kirschner (1857–1938) föddes i schlesiska Oppeln, nuvarande polska Opole. Som ung sjöng han i ortens synagoga och kom tidigt till Berlin som elev till den berömda kantorn Louis ­Lewandowski. Här blev han snart andra kantor, innan han erbjöds förste kantorstjänsten vid synagogan i München 1881.

Präglad av Lewandowskis romantiska stil i kompositioner av liturgiska körsånger, skapade han ett stort antal egna verk i en delvis självständig stil. Vid Münchens Stora synagoga verkade han i 45 år, tills han den 8 juni 1938 ombads leda avskedsgudstjänsten där. Nazisterna hade bestämt att synagogan skulle rivas.

Dagen därpå fick den 80-årige Kirschner åse hur hans synagoga demolerades. Han kunde inte ana att så gott som alla synagogor i Tyskland skulle förintas inom ett år. Han dog på det judiska ålderdomshemmet i september 1938.

Kirschner efterlämnar en rad sånger för olika tillfällen och religiösa fester. Dessutom skrev han för orgel. Orgeln introducerades under stort motstånd till att beledsaga körsången i den liberala liturgin vid mitten av 1850-talet, under påverkan av den kristna kyrkomusiken.

Men Kirschner ägnar särskilt utrymme åt orgeln, som delvis får självständiga solistiska uppgifter i sångerna, som en sorts ”förebedjare”. Det ger en färgrik, delvis dramatisk karaktär åt de liturgiska körverken, av vilka ett urval sjungits in av den tyska kören offenbacher vokalensemble prophet tillsammans med kantorn Nikola David och organisten Bettina Stübel under ledning av Christoph Siebert.

Med sitt eko av samtida kyrklig körmusik, men berikad med hebreiska rytmer och harmonier, ger Kirschners musik en upplevelse av hur det kan låta i synagogans gudstjänstfirande. Vackert och vördnadsbjudande också för oss kristna.

Kaj Engelhart