Mysteries of the Faith

Netflix, 2023

En dokumentärserie på Netflix om katolska reliker – är det konstigt att man blir misstänksam? Efter fyra avsnitt konstaterar jag att det inte var så illa som jag befarade, även om behållningen är ganska mager. Första avsnittet är dock gripande. Reliken som står i fokus är Kristi törnekrona som förvaras i Notre Dame i Paris. Utöver berättelsen om hur den hamnade där får vi möta flertalet parisare som vittnar om den sorg som drabbade hela staden (och stora delar av världen) när katedralen brann 2019.

Övriga reliker som behandlas är också de kopplade till Jesus själv: den heliga graal (sic!), Kristi kors och svepdukarna i Turin och Manopello (den sistnämnda får obegripligt stort uppmärksamhet). Men man ger också exempel på moderna reliker, representerade av en blodig skjorta buren av en troende italiensk domare som kallblodigt avrättades av den sicilianska maffian.

Det är inte så mycket fokus på resonemang kring ovannämnda relikers äkthet, utan snarare på vad de betyder för enskilda människor. Och detta är seriens främsta behållning, när män­niskor vittnar om hur de finner tröst och hopp i relikernas närhet. Deras värde ligger just i att de har förmåga att stärka de troendes förtröstan på Guds nåd, och påminna oss om att vår tro är förankrad i historien – Gud verkar i både tid och rum, mitt ibland oss, här och nu. Är det något vi behöver få höra i vår kaotiska värld är det just det.

Mattias Lindström