Vrångbilder av Katolska kyrkan

  Efter ett bitvis intensivt reformationsminnesår kommer 2018 att handla om skördande av det som såtts under året.Det skrev Stockholms katolska stifts samordnare Magdalena Dahlborg i Signum (nr 7/2017). Hennes framtidshopp delas av många....