Gediget om missionshus och dess historia


 
På 1800-talet förändrades det religiösa landskapet i Sverige. En strömning var missionsrörelsen som inspirerade till lekmannaledda stugmöten.

Då hemmen inte längre räckte till, uppstod behovet av missionshus. Missionsföreningar bildades och medlemmarna stod själva för kostnader och arbete, för att bygga nytt eller köpa ett hus att anpassa efter verksamhetens behov.

Under 1900-talet har det andliga landskapet åter förändrats och många missionshus har fått nya användningsområden.

Fem herrar inom Evangelisk Luthersk Mission Syd bestämde sig för att dokumentera rörelsens samtliga missionshus i det aktuella området, dvs norra Skåne, Blekinge och södra Småland och Halland. Resultatet blev en bok där 98 missionshus presenteras med bilder och historik.

En tredjedel av missionshusen är ännu i bruk, men de flesta har sålts till privatpersoner eller andra samfund.

Katolska Trefaldighetskyrkan i Halmstad byggdes 1890 som metodistkyrka, köptes av ortens missionsförening 1928 och tillhör sedan 1980 den katolska församlingen. Även S:t Bonifatius katolska kyrka i Karlshamn har en gång varit missionshus.

Redaktionskommittén har gjort ett gediget arbete och lyckats hitta mängder av foton och arkivmaterial. En del av det som inte fick plats i boken, kommer att ges ut på CD inom kort.
 
Ingela Frid
 

Titel: Hus i Guds tjänst. Missionshusens historia inom Evangelisk Luthersk Missions Syds verksamhetsområde.
Red: Sven Sjunnesson m fl
Förlag: BV
Utgivning: 2018