Morgonandakt i Globala veckan

Anders Arborelius
+Anders Arborelius ocd

 
Gud har skapat alla människor till sin avbild. Alla har samma okränkbara värdighet från det första till det sista ögonblicket. Alla kan återspegla något av Gud. Därför vill han också frälsa och befria alla från allt som strider mot honom. Hans kärlek är universell, allomfattande.

Vi är alla kallade att bli ett i honom. I vår tid blir vi mer medvetna om att vi lever i en global verklighet utan gränser. Vi är kallade till en universell solidaritet med alla andra människor. Egentligen är orden global, universell, ekumenisk och katolsk synonymer.

Vår katolska kyrka i Sverige är i högsta grad global. Genom invandringen har vi fått förmånen att ta emot människor från hela världen. Det är en rikedom utan like, men det ställer också krav på ömsesidig förståelse och förlåtelse. Detsamma gäller hela vårt land, ja, hela vår värld. Tillsammans får vi bygga upp en gemenskap, där alla känner sig respekterade och får bidra till global solidaritet. En så stor uppgift klarar vi inte utan Guds hjälp.

Vi har hört om katolska präster som har begått fruktansvärda övergrepp mot minderåriga. Vi behöver all Guds hjälp och all mänsklig kraft och insikt för att motverka och bli av med detta onda.

Just därför är det också viktigt att peka på de präster som har levt i Jesu närhet och spritt hans universella kärlek, ibland med fara för sitt eget liv. Som katolsk biskop i Sverige vill jag peka på några präster som har bidragit till att bygga upp vår gemenskap i tron, hoppet och kärleken.

Kazimir Vilnis kom som flykting från Lettland i Andra Världskrigets slutskede. Som så många flyktingar skulle han också utvisas, men han gömdes av några ordenssystrar. Han lärde sig aldrig riktigt bra svenska, men bara han uttalade ordet kärlek strålade det om honom.

Först efter hans död kom det fram att han under kriget hade räddat några judar i Riga. Därför fick han postumt motta utmärkelsen ”Righteous Among the Nations” från staten Israel, vilket för övrigt också den heliga Elisabeth Hesselblad fick motta eftersom hon gömt judar i sitt kloster i Rom.

Czeslaw Chmielewski kom direkt från koncentrationslägret, där han tillbringat större delen av krigstiden. Han hade bara några veckor före kriget prästvigts. I lägret utsattes han för medicinska experiment. Ändå fick han ett långt liv och byggde upp den polska själavården i Skåne.

Efter kriget kom en ung tysk präststudent på besök, inbjuden genom Olof Palme för ett studentutbyte, och han skulle med tiden bli domprost i vår domkyrka i Stockholm. Efter kriget var tyskarna inte speciellt populära, den enda som tog sig an denne präststudent och bjöd honom på middag var den f.d. koncentrationslägerfången Chmielewski.

Stipo Sosic kom till Sverige efter kriget i Bosnien för att arbeta i den kroatiska själavården. Han hade internerats i ett läger under kriget och utsatts för tortyr. Men han såg det som sin stora uppgift att verka för försoning och förståelse mellan de olika grupperna i Bosnien och Hercegovina. Genom föredrag, samtal och böcker ville han sprida tanken på detta universella brödraskap.

Ragheed Ganni kom från Irak men studerade teologi i Rom. Under sin ledighet vikarierade han ofta som präst hos kaldéerna i Södertälje. Han hade stor kärlek till ungdomarna, som genom honom fick ljus och ledning.

När han återvände till Irak blev han hotad till livet om han skulle fortsätta att fira mässan. Men han sade att mässan var viktigare för honom. Han mördades vid altaret där han firade mässan. Sedan fick jag själv fira mässan vid hans grav, men den förstördes när IS intog hans hemby.

Vi är tacksamma för alla som har kommit till vårt land. Tillsammans får vi dag efter dag verka för den gränsöverskridande vänskap som Jesus har visat oss, det bästa botemedlet mot allt vad hat och våld heter, både här hemma och överallt i vår globala värld.

Textläsning: Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud (Ef 2:17-21).

Avslutande bön: Fader, du har sänt oss din Son för att visa oss hur oändligt älskade vi är. När vi inte tog emot honom, valde han att offra sig på korset för att övertyga oss om din gränslösa kärlek. Hjälp oss att leva i hans efterföljd och älska varje människa som du sänder i vår väg med din kärlek. Hjälp oss att bygga upp en värld där alla kan leva som äkta bröder och systrar. Sänd oss din Ande som ständigt påminner oss om vår kallelse att bidra till en värld utan hat och våld, utan orättvisa och förtryck. Amen.