Oroande utveckling inom katolska kyrkan i Kina

Kardinal Joseph Zen, före detta biskop av Hong Kong, fortsätter att vara mycket kritisk till utvecklingen för katolska kyrkan i Kina. I en intervju före jul kallar han Vatikanens hållning gentemot Kina för ”hemsk, hemsk, hemsk”.

Det är i nättidningen New Bloom som biskop Zen berättar om hur han varnade Vatikanen för det avtal som slöts för ett drygt år sedan med den kinesiska regimen. Kardinalen berättade om hur han informerade Vatikanen om sina farhågor om att den kinesiska regeringen skulle ta över kontrollen över kyrkan, men att hans varningar inte togs på allvar.

Mycket tyder på att kardinal Zen fått rätt. Den biskop i Kina som är ordförande för den statsstyrda kinesiska patriotiska katolska sammanslutningen, det vill säga den delen av den förut uppdelade katolska kyrkan som kontrolleras av staten, uttalade sig nyligen på ett stort partimöte om religion i Beijing: 

– Kärleken till fosterlandet måste vara större än kärleken till kyrkan, och landets lag står över den kanoniska lagen, sade biskop John Fang Xingyao av Linyi.

Avtalet mellan Vatikanen och Kina, som slöts hösten 2018, hade som mål att förena den uppdelade katolska kyrkan i landet, som dittills hade bestått av dels en regeringstrogen, officiell kyrka och dels en underjordisk, inofficiell kyrka i full förening med Vatikanen. Avtalet har dock mötts av kritik, främst därför att innehållet fortfarande är hemligt. Det har också rapporterats om omfattande förföljelse av de före detta underjordiska församlingar, präster och biskopar, som varit tveksamma till att ansluta sig till den patriotiska sammanslutningen.

Det kommer dessutom nyheter från Kina om kommande restriktioner mot religiösa grupper. Enligt medieuppgifter kommer styret i landet att kräva att alla religioner och troende i Kina underkastar sig kommunistpartiet, och kyrkor och andra trossamfund kommer enligt uppgift att vara tvungna att erkänna partiet som högsta religiösa auktoritet.  

(The Tablet)