Påven ber familjer att skriva meditationer till korsvägsandakt

Foto: Wikimedia Commons

Den korsvägsandakt som påvens traditionsenligt håller vid Colosseum i Rom på långfredagens kväll kommer i år att innehålla meditationer skrivna av familjer.

Andakten, som sänds på SVT2 kl. 21.30 med kommentarer av Km:s kolumnist Charlotta Smeds, kommer åter att firas vid Colosseum, efter att i två år ha hållits på Petersplatsen. De som i år har fått uppdraget att skriva meditationerna är familjer, som på olika sätt är knutna till katolska föreningar och kommuniteter vilkas medlemmar utför volontärinsatser. Några av familjerna kommer också att medverka och bära korset mellan de olika stationerna.

(Vatican News)