”Ukrainakriget kastar oss tillbaka till Kain och Abel ”

Det räcker att titta på det ”älskade och plågade” Ukraina för att konstatera att mänskligheten har återvänt till ”dramat mellan Kain och Abel”. Det sade påve Franciskus på torsdagsförmiddagen till delegaterna i den östkyrkliga hjälporganisationen ROACO.

I påvens tal till specialisterna för Östeuropa och Heliga landet handlade det inte bara om kriget i Ukraina. Också läget i Irak och Syrien, som snart blir föremål för ett eget koordineringskontor, kom på tal. Påven nämnde också Libanon, som han hade haft för avsikt att besöka under dessa veckor.

ROACO-medlemmarna håller just nu sitt nittiofemte möte i Rom. Även experter, kyrkoföreträdare och medarbetare i biståndsorganisationer deltar. Diskussionerna rör Mellanöstern och Etiopen, och ett särskilt möte ägnades åt Ukraina. Där deltog även Ukrainas storärkebiskop Svjatoslav Sjevtsjuk, ledare för landets grekisk-katolska kyrka.

(Vatican News)