Vatikanen offentliggör påvens svar till kardinaler

Foto: Wikimedia Commons

Påve Franciskus svar till fem kardinaler, som i somras riktade fem frågor direkt till honom i en så kallad dubia, publicerades i veckan av dikasteriet för trosfrågor. Även påvens svar till en tjeckisk kardinal, som i somras skrev en dubia angående kommunion för frånskilda katoliker i ett nytt förhållande, har publicerats av dikasteriet.

Att dikasteriet för trosfrågor, tidigare troskongregationen, publicerar de svar som påven gett till enskilda kardinaler som ställt frågor till honom i form av en dubia (ordagrant översatt tvivel) är något nytt, och veckans publicering av kardinalernas frågor och påvens svar har blivit både omtalat och omdiskuterat.

Det var i måndags kväll, som dikasteriet för trosfrågor publicerade påvens svar från på den dubia i form av fem frågor, som fem kardinaler ställt till honom. De fem var kardinalerna Walter Brandmüller från Tyskland, Raymond Burke från USA, Juan Sandoval från Mexiko, Robert Sarah från Guinea, samt den tidigare biskopen av Hong Kong Joseph Zen.

Undviker direkt svaromål

I sitt svar avvisar påven de fem kardinalernas tvivel rörande den gudomliga uppenbarelsen, att välsigna samkönade partnerskap, synodalitet som en konstitutiv dimension i kyrkan, prästvigning av kvinnor samt ånger som nödvändig förutsättning för absolution inom ramen för bikt. I stället för att besvara frågorna i det vedertagna formatet med enkla ja- eller nej-svar, är påvens svar längre och resonerande, men samtidigt undvikande, då han enligt vad han skriver i svaret ansåg det klokt att inte direkt gå i svaromål.

De fem kardinalernas dubia offentliggjordes av kardinal Burke på hans hemsida där det även uppgavs att de riktat frågorna till påven den 10 juli och fått svaret dagen därpå. Då de fem inte nöjde sig med påvens svar omformulerade de sin text och skickade in den på nytt i augusti. Denna andra skrivelse ska dock påven inte ha svarat på.

Kommunion för frånskilda i nytt förhållande

Samma dag som påvens svar till de fem publicerades, offentliggjorde dikasteriet för trosfrågor även påvens svar till den tjeckiske kardinalen Dominik Duka, som hade riktat tio specifika frågor angående frånskilda katoliker i ett nytt förhållande och hur texten i påvens exhortation Amoris laetitia från 2015 ska appliceras i praktiken. Detta svar, underskrivet av påven samt av prefekten för dikasteriet för trosfrågor, kardinal Victor Fernández, hade delgetts kardinal Duka den 25 september.

(Vatican News, Catholic News Agency)

Fullständig översättning (till svenska) av påvens svar till de fem kardinalerna >>

Fullständig översättning (till engelska) av påvens svar till kardinal Dominik Duka >>