Ärkestift i Guatemala bakom rättegång om folkmord

Foto: Pexels

Rättegången mot Guatemalas tidigare general Manuel Benedicto Luca García har i dagarna påbörjats, och ärkestiftet Santiago de Guatemala har haft en central roll i att få den till stånd. Generalen står anklagad för att ha varit ansvarig för ett av inbördeskrigets mest våldsamma skeenden, då runt tvåhundra tusen människor, de flesta tillhörande ursprungsbefolkningen, mördades eller försvann under 1980-talet.

Den 91-årige generalen är anklagad för att ha beställt morden på över ettusen tvåhundra människor från Ixil-folkgruppen genom ett trettiotal massakrer samt ett stort antal våldtäkter och försvinnanden. Brotten, som generalen nekar till, ska ha skett 1978-1982, då hans bror Fernando Romeo Lucas García var landets president och Ixil-folket attackerades av militären, som misstänkte dem för att stödja marxistiska rebeller.

Ända från början protesterade landets katolska biskopar högljutt mot arméns övergrepp på Ixil-folket, som ofta bara försökte skydda sina byar mot oprovocerade attacker från Garcías milis. Biskop Juan Gerardi, en av dem som var mest uttalad i sitt motstånd mot landets styre, mördades senare i april 1998 av tre militära befälhavare, två dagar efter han hade presenterat en rapport om inbördeskrigets offer bland Ixil-folket.

Väntat på rättvisa

Ärkestiftets ansvarige för mänskliga rättigheter, juristen Nary Rodenas, sade i samband med rättegångens början att anhöriga har väntat på rättvisa i över fyrtio år. Han har, tillsammans med andra jurister från ärkestiftet, lyckats få rättegången till stånd efter många års efterforskningar och hopsamlande av bevis tillsammans med en organisation som representerar de efterlevande. Ärkestiftets medverkan motiverar de med att ”kyrkan alltid har stått på de utsattas sida”.

Ex-generalen följer rättegången på videolänk från ett militärsjukhus, där han nyligen opererats. Han har sedan 2018 avtjänat ett straff på femtioåtta år för brott mot mänskligheten, försvinnanden, våldtäkt och tortyr.

(National Catholic Reporter, BBC)