Högsta domstolen i Finland tar upp tweet om samkönade förhållanden

Foto: Alliance Defending Freedom

För tredje gången kommer Finlands före detta kyrko- och inrikesminister Päivi Räsänen att anklagas i domstol för en tweet om samkönade förhållanden. Hon har tidigare frikänts av Helsingfors tingsrätt och av hovrätten, men högsta domstolen meddelade i fredags att man kommer att pröva fallet.

Tidigare minister och riksdagsledamot, samt partiledare för kristdemokraterna 2004-2015, Päivi Räsänens uttalanden om homosexuella kommer för tredje gången att bli föremål för rättegångsförhandlingar. Det meddelar högsta domstolen i Finland, som beviljat prövotillstånd för två av de tre anklagelser som tidigare riktats mot henne i tingsrätten och högsta domstolen.

Det nya åtalet är uppbyggt i tre punkter och gäller hets mot folkgrupp. Åtalspunkterna 1 och 2 grundar sig på en pamflett som publicerades på Lutherstiftelsens hemsida 2004, där Räsänen skrev att samkönade förhållanden utmanar den kristna livssynen. Här står även biskop Juhana Pohjola anklagad, eftersom han publicerade och distribuerade broschyren. Räsänen lade själv ut pamfletten på nytt 2019, och enligt åklagaren har Räsänen genom publiceringen skymfat homosexuella som grupp på grund av deras sexuell läggning.

Åtalspunkt 3 bygger på en text som Räsänen publicerade 2019 på sociala medieplattformen Twitter, numera X. Texten publicerades i samband med Prideparaden i Helsingfors och innehöll en text ur Romarbrevet. I sin tweet var Räsänen kritisk mot den kyrka hon tillhör, evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, en av paradens sponsorer.

Friats två gånger

Tidigare har också Räsänens uttalanden i en radiointervju om homosexuella behandlats i domstol, men åklagaren har inte överklagat denna åtalspunkt. Rättsprocessen mot Räsänen har pågått sedan år 2021, då riksåklagaren beslöt att väcka åtal även om polisen bestämt att inte inleda en förundersökning. Räsänen friades i Helsingfors tingsrätt våren 2022 och i hovrätten hösten 2023. Något datum för förhandlingarna i högsta domstolen har ännu inte meddelats.

(YLE, Alliance Defending Freedom)