Pakistans högsta domstol skjuter upp Asia Bibis avrättning


 
Pakistans högsta domstol har skjutit upp avrättningen av Asia Bibi. Asia Bibi dömdes 2010 till döden för hädelse.

Orsaken till att verkställandet av domen skjuts upp är oklar.

Det var 2009 som Asia Bibi hamnade i den situation som blev orsak till hennes dödsdom. Hon arbetade med skörden tillsammans med andra lantarbetare när hon blev ombedd att hämta vatten i en brunn.

En person såg henne dricka ur en mugg som tidigare hade använts av muslimer. Personen informerade henne då om att det inte var passande eftersom hon, som kristen, var ”oren”.

Ett gräl uppstod och Bibi anmäldes för hädelse till en muslimsk ledare. Asia Bibi och hennes familj var de enda kristna i området och hade redan tidigare blivit pressade att konvertera till islam.

Hon dömdes för hädelse 2010 och dömdes till döden genom hängning. Domen överklagades omgående till en högre instans i Lahore.

I den högre rättsinstansen stod man fast vid domen, varför Bibi senare överklagade till högsta domstolen. 2015 beslutade Pakistans högsta domstol att ta upp hennes överklagan.

Målet mot Asia Bibi har fått stor internationell uppmärksamhet. Ett stort antal världsledare har krävt att hon omedelbart släpps fri, däribland påvarna Benedict XVI och Franciskus.

2015 tog påve Franciskus emot hennes dotter och övrig familj och bad för Asia Bibi (se bild).

I Pakistan har de hårdföra islamisterna ropat efter hennes avrättning ända sedan hon först dömdes. Landets premiärminister Imran Khan säger att han stödjer landets stränga hädelselagar.

Enligt Pakistans lagar medför förtal av Muhammed automatiskt dödsstraff. Om Asia Bibis dödsdom står fast även i högsta domstolen blir hon den första att avrättas för hädelse i landet.
 
Källa: Catholic News Agency
Foto: HazteOir.org