Dr Mark Komrad mobiliserar USA:s psykiatriker: ”Våra patienter dödas i Europa”

Dr Mark Komrad (Foto: Eva Janzon)

För några år sedan visste den amerikanske psykiatrikern och etikern dr Mark Komrad inte mycket om läkarassisterat självmord och eutanasi. I dag beskriver han sig som en ”passionerad aktivist” som varnar kolleger världen över för att öppna dörren till dödshjälp.

Nyligen talade dr Mark Komrad både i riksdagen och på Karolinska Institutet. Bakom arrangemanget stod Claphaminstitutet. Budskapet var tydligt: det sluttande planet går inte att undvika när dödshjälp väl legaliserats.

– När hästen är ute ur stallet, strövar den ofrånkomligen längre och längre bort för att beta, som han uttryckte det i riksdagen.

Särskilt bekymrad är dr Komrad över att psykiatrin i Belgien och Nederländerna övergivit sina patienter och gått från att bota till att döda. Där räcker det med en psykisk sjukdom som uppfattas som ”outhärdlig” och som av läkaren klassas som ”icke behandlingsbar” för att få tillgång till eutanasi. Diagnosen kan vara depression, autism eller borderlinestörning.

– Vad jag vet ser man i usa inte någon psykisk sjukdom som icke behandlingsbar, även om man kanske som läkare inte har tillgång till all behandling, säger Mark Komrad till Katolskt magasin när vi träffas efter ett av anförandena.

– Så när jag upptäckte att eutanasi blivit en realitet för den här patientgruppen, kände jag att jag måste slå larm.

Starkt motstånd från USA:s psykiatriker
I Nederländerna finns särskilda mobila dödshjälpskliniker som man kan vända sig till om den egna läkaren inte vill bistå. De är, enligt Mark Komrad, särskilt populära bland dem som har psykiatriska diagnoser, och som då inte har någon som helst relation till den läkaren de träffar.

Mark Komrad har under lång tid suttit med i etikkommittén för usa:s läkarförbund för psykiatriker, American Psychiatric Association. När han för ett par år sedan fick förbundet att anta en skrivning mot eutanasi, var det särskilt de europeiska länderna han tänkte på.

– ”Våra” patienter dödas i Europa! Jag ville att vi skulle markera att det inte är acceptabelt.

De cirka fyra hundra delegaterna antog texten enhälligt. Reaktionerna kom omedelbart.

– Från kolleger i Nederländerna fick jag höra att jag inte skulle lägga näsan i blöt, och att det handlar om deras ”kultur”, berättar Mark Komrad.

– Jag svarade att det finns vissa etiska principer som står över kulturen. Man får som läkare till exempel inte bistå i tortyr, eller ha ”terapeutiskt” sex med sina patienter. Och man ska definitivt inte hjälpa sina patienter att ta livet av sig.

Teologiska argument på bägge sidor
Han noterar att det som blivit starka ledord inom vården, som autonomi, icke-diskriminering och jämlikhet, används för att underblåsa synen på döden som en rättighet som bör utsträckas till allt fler grupper.

– Som etiker ser jag egentligen ingen annan fråga där vi håller på att ändra våra grundläggande värderingar på det här sättet.

Också teologi kan användas för att rättfärdiga dödshjälp. Det fick Mark Komrad veta vid ett seminarium i Belgien förra året.

– Efter mitt anförande talade en jesuit som var onkolog. Han försvarade eutanasi utifrån Bibeln och sa att det handlade om medlidande och nåd, berättar Mark Komrad.

– Men för mig var det uppenbart att det handlade om en teologisk efterhandskonstruktion.

Eva Janzon