Barnskyddskonferensen: Inget tydligt samband mellan homosexualitet och pedofili

p Federico Lombardi S.J.

Av olika skäl tycks det inte råda något samband mellan homosexualitet och pedofili. Det skriver jesuitpater Federico Lombardi, som var moderator vid konferensen om skydd för barn i Vatikanen nyligen, i en bok med konferensbidragen som planeras.

Vatikanens förlag LEV skall ge ut en samlingsvolym med bidragen från konferensens arbetsgrupper med den italienska titeln Consapevoloezza e purificazione. Det är oklart vilka språk en utgivning planeras på.

– I olika grupper ställdes frågor om eventuella samband mellan sexuella övergrepp och homosexualitet. Frågan är komplicerad och olika faktorer tyder på att någon sådan förbindelse inte finns. Men ämnet förtjänar vidare reflektion för det katolska prästerskapet, eftersom de kända fallen av övergrepp mest riktat sig mot pojkar och inte mot flickor, skriver pater Lombardi.

(Vatican News)