Visitatorerna har anlänt till Köln

Foto: Daphne van Roosendaal

De två apostoliska visitatorerna kardinal Anders Arborelius och biskopen av Rotterdam, Hans van der Hende, som har påvens uppdrag att undersöka ärkestiftet Köln, anlände på måndagseftermiddagen till staden vid Rhen. I morgon tisdag för de sina första samtal.

Bakgrunden är den sedan ett år pågående debatten kring utredningen av fall av sexuella övergrepp i ärkestiftet och den förtroendekris som blivit följden. Visitatorerna skall ”på plats göra sig en omfattande bild av den komplexa pastorala situationen i ärkestiftet Köln”, som uppgiften lyder.

De två skall dessutom undersöka, om ärkebiskopen av Köln kardinal Rainer Maria Woelki, Hamburgs ärkebiskop Stefan Hesse och de två hjälpbiskoparna i Köln Dominikus Schwaderlapp och Ansgar Puff begått fel i hanteringen av ärenden kring sexuella övergrepp.

På tisdagen står ett samtal mellan visitatorerna och tidigare medlemmar i ärkestiftets råd för övergreppsoffer, som lämnat rådet i protest, på programmet.

Kaj Engelhart/KNA