Svåra frågor för den nordiska biskopskonferensen

Den nordiska biskopskonferensen samlade i Prag. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, Oslo, biskop David Tencer OFMCap, Reykjavik, biskop Berislav Grgic, Tromsö, biskop em. Peter Bürcher, kardinal Anders Arborelius OCD, Stockholm, biskop Czeslaw Kozon, Köpenhamn, biskop Erik Varden O.C.S.O., Trondheim, Sr. Anna Mirijam Kaschner cps (generalsekreterare), Fr. Marco Pasinato (administratör Helsingfors).

Den nordiska biskopskonferensens senaste plenarsession avslutades den 9 augusti och i biskoparnas kommentarer efteråt framgår att det funnits flera besvärliga frågor på bordet, som påvens motu proprio om firandet av mässan från 1962 och arbetsdokumentet om synodalitet.

De katolska biskoparna i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island hade denna gång blivit inbjudna till det berömda premonstratensiska klostret i Strahov utanför Prag, för att under fyra dagar samlas till överläggningar om aktuella frågor. Högt på dagordningen stod bland annat det förberedande dokumentet för världsbiskopssynoden 2022 om synodalitet, som presenterades häromdagen av Vatikanen. De nordiska biskoparna uttryckte viss reservation inför dokumentet och påpekade att det blir en rejäl utmaning för deras stift med sina små resurser, att klara av uppgiften på så kort tid som Vatikanen förväntar sig.

”På grund av vår speciella situation har vi redan haft en bra erfarenhet av synodalitet i liten skala. Vi har varit på rätt väg mot synodalitet länge”, säger Oslos biskop Bernt Eidsvig i ett pressmeddelande.

Biskoparna kommer att publicera ett gemensamt pastoralt brev i början av den synodala urskiljningsprocessen, där de kommer att meddela hur de ska gå tillväga och de ber om de troendes böner för arbetet.

”Den gamla mässan”

Även påvens motu proprioTraditionis custodes, var på dagordningen. De nya direktiven om en kraftig reglering av firandet av mässan enligt ordningen från 1962 har skapat en del huvudbry för biskoparna – det framgår också av pressmeddelandet. Biskop Varden från Trondheim påpekar att ett förbud mot firandet inte automatiskt förhindrar slitningarna inom kyrkan som många varit oroliga för, och det blir nu en grannlaga uppgift att tolka kyrkans ecklesiologi utifrån Vatikanens dokument. ”Allt måste göras för att bevara kyrkans enhet och för att motverka alla splittrande tendenser”, heter det i pressmeddelandet.

I samband med biskoparnas sammanträde var även tre representanter för tv-stationen EWTN (Eternal Word Television Network) anslutna via digital länk. EWTN är redan aktivt i vissa nordiska länder och arbetar för närvarande med att utöka sin verksamhet. 

(NBK)