Rapport visar stort antal övergrepp inom katolska kyrkan i Schweiz

Foto: Katolska biskopskonferensen i Schweiz

I den första rapporten om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Schweiz som offentliggjorts framkommer det att 921 personer utsattes för sexuella övergrepp av totalt 510 kyrkliga företrädare mellan 1950 och 2022.

Rapporten på 136 sidor, som skrivits av två historiker verksamma vid Zürichs universitet, presenterades på tisdagen under en presskonferens. Undersökningen, som täcker en period på drygt sjuttio år, visar fler än tusen övergrepp på total 921 offer utförda av 510 olika förövare. Enligt rapporten var i stort sett alla förövare män, femtiosex procent av offren pojkar och sjuttiofyra procent av övergreppen gällde minderåriga.

Det var de tre nationella kyrkliga institutionerna i Schweiz – den schweiziska biskopskonferensen, konferensen för sammanslutningar av ordnar och andra gemenskaper för gudsvigt liv i Schweiz och den romersk-katolska centralkonferensen i Schweiz – som 2021 beställde en oberoende rapport om sexuella övergrepp mot minderåriga och vuxna inom kyrkan. Resultaten offentliggjordes i tisdags, då det också kungjordes att samarbetet med Zürichs universitet kommer att fortsätta som en del av ett uppföljningsprojekt 2024-2026.

”Toppen av ett isberg”

Källorna har utgjorts av huvudsakligen hemliga arkiv, arkiv från kommittéer specialiserade på sexuella övergrepp vid den schweiziska biskopskonferensen samt de åtta stiften i Schweiz. Andra offentliga och privata arkiv har endast använts för komplettering. Rapporten visar hur ”många fall medvetet gömdes undan eller förminskades” samt hur kyrkliga ledare ofta förflyttat anklagade präster, ibland till andra länder, för att undvika rättsliga påföljder.

Rapportförfattarna framhöll i samband med offentliggörandet att siffrorna endast representerar ”toppen av ett isberg”, då ett antal arkiv ännu inte genomgåtts.

Även Vatikanen utreder

– Det man kommit fram till avslöjar djupt rotade problem, bortom hur enskilda förövare agerat, till systematiska orsaker som kyrkans ledare måste svara för, sade biskop Felix Gmür av Basel, ordföranden för biskopskonferensen, i samband med rapportens offentliggörande.

Felix Gmür framhöll under presskonferensen även hur den schweiziska biskopskonferensen nu kommer att öppna oberoende kontor, dit offer uppmanas vända sig för att rapportera om övergrepp som skett inom kyrkan. Dessutom offentliggjordes i söndags att Vatikanen tillsatt en utredning om hur biskopar hanterat och i vissa fall försökt dölja övergrepp inom katolska kyrkan i Schweiz, ett arbete som förväntas vara klart mot slutet av året.

(Vatican News, Katolska biskopskonferensen i Schweiz, CNA Deutsch)