Lavinartad ökning av inrapporterade hatbrott mot kristna i Europa

Fyrtiofyra procent fler hatbrott mot Europas kristna 2022 än 2021. Det rapporterar organisationen Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe (OIDCE), som varje år sammanställer situationen för kristna vad gäller bland annat samvetsfrihet, yttrandefrihet och föräldrars rättigheter.

I rapporten, som offentliggjordes tidigare i dag, granskas särskilt kristnas fri- och rättigheter samt intolerans från de sekulära håll, som försöker begränsa kristen tro till något helt privat. OIDCE konstaterar att ökningen av antalet inrapporterade fall är dramatisk: fyrtiofyra procent fler under fjolåret än 2021 till en ny toppnivå på sjuhundrafyrtioåtta inrapporterade brott i trettio länder. Brotten utgörs av bland annat anlagda bränder, graffiti, stölder och skändningar av kyrkolokaler samt fysiska påhopp och hot mot kristna. Framför allt har antalet inrapporterade anlagda bränder i kyrkor ökat – med sjuttiofem procent. Flest hatbrott mot kristna rapporteras från Tyskland, följt av Frankrike, Italien och Storbritannien.

Siffrorna från OIDCE sammanfaller med ny statistik från Organization for Security and Co-operation i Europe (OSCE), som varje år sammanställer statistik för alla olika kategorier av hatbrott i Europa, även de siffrorna offentliggjorda i dag. Antalet hatbrott mot kristna som rapporterats till OSCE är till och med något högre: sjuhundranittiotvå, inrapporterade från trettiofyra olika länder, vilket gör kristna, tillsammans med judar, den mest utsatta gruppen i Europa.

(OIDCE, OSCE)

Hela rapporten från OIDCE finns att läsa här (på engelska) >>