Taggat: Kina

Charlotta Smeds

Den sköra Sidenvägen mellan Rom och Kina

Charlotta Smeds, redaktionschef Vatican News   Avtalet mellan Heliga Stolen och Kina i mitten av september ledde till splittrade reaktioner. Å ena sidan de glada som säger att det här är ett genombrott i...

Kinesiska myndigheter förstörde Mariahelgedomar

Kinesiska myndigheter förstörde Mariahelgedomar

  Kinesiska myndigheter har rivit ner två helgedomar tillägnade Jungfru Maria. Detta skedde bara några veckor efter att Kina och Vatikanen undertecknat ett avtal om påvens auktoritet över biskopsutnämningar. Helgedomarna som förstörts är Our...

Kinesiska biskopar i full gemenskap

Kinesiska biskopar i full gemenskap

  Kinesiska biskopar som vigts utan påvligt mandat ska nu återupptas i kyrkans fulla gemenskap. Det har påve Franciskus beslutat. Beslutet gäller biskoparna msgr Giuseppe Guo Jincai, msgr Giuseppe Huang Bingzhang, msgr Paolo Lei...

Provisoriskt avtal mellan Heliga Stolen och Kina

  Ett provisoriskt avtal mellan Heliga Stolen och Kina har nu slutits. Avtalet slöts under ett möte i Peking den 22 september. Närvarande vid mötet var Msgr Antoine Camilleri, undersekreterare vid Heliga Stolens avdelning...