Krav i Kina på patriotiska predikningar för att få återöppna kyrkor

I ett direktiv från en provinsregering i Kina ställs krav på att präster måste ”predika om patriotism” – annars kommer de inte att få tillåtelse att åter igen fira liturgier efter vårens nedstängning.

Ordern presenterades 29 maj i ett direktiv från Kinas katolska patriotiska sammanslutning, den del av den förut uppdelade katolska kyrkan som kontrolleras av staten, och den kinesiska katolska administrationskommittén för utbildningsfrågor i Zheijang-provinsen. Texten förklarade hur de hittills nedstängda kyrkorna åter skulle kunna få öppna från och med 2 juni, och ställde två krav: att smittspridning förhindras samt obligatoriskt, patriotiskt innehåll i predikningarna.

Även andra provinser har nu börjat öppna kyrkolokaler igen, och de krav som ställs på församlingarna för att förhindra smittspridning har varit hårda: korta mässor, färre deltagare, obligatoriska ansiktsmasker och febermätning för att komma in. Många församlingspräster rapporteras därför ha ökat antalet mässor som firas, eftersom tillströmningen till kyrkorna varit hög efter den långa nedstängningen.

(Catholic News Service)