Ukrainsk-ortodoxt stift blir katolskt

Foto: Grekisk-katolska kyrkan i Ukraina

Den ukrainsk-ortodoxe ärkebiskopen Ihor Isichenko har efter sju års förberedelse förenat sig och sitt stift med Ukrainas grekisk-katolska kyrka och därmed lämnat den ortodoxa kyrkan.

Ärkebiskop Isichenkos stift upptogs i full kommunion med Ukrainas grekisk-katolska kyrka tidigare i år, och de flesta församlingar i stiftet tillhör numera Kievs ärkestift. Processen började redan 2015, då ärkebiskop Isichenko kom fram till att de inre stridigheterna inom ortodoxa kyrkans i Ukraina inte skulle gå att överbrygga, utan att stiftets framtid låg i att söka sig den grekisk-katolska kyrkan, den största av de tjugotre östkyrkorna unierade med Rom.

Ingen framtid

Enligt ärkebiskop Isichenko har det inte varit någon lätt process, och ett litet antal församlingar bestämde sig under vägs på att i stället ingå i andra ortodoxa jurisdiktioner.

– De flesta präster blev rädda av olika orsaker, men under de senaste åren har långt de flesta församlingarna gått över till katolska kyrkan. Det blev allt mer uppenbart för mig att det inte fanns någon framtid inom ortodoxa kyrkan på grund av tendensen inom ortodoxa kyrkan att verka i för nära samarbete med staten, säger ärkebiskop Isichenko till The Pillar.

Samtidigt visar nya siffror från Ryssland att förtroendet för den rysk-ortodoxa kyrkan rasar. Det är den ryska vetenskapsakademin, som publicerat siffror som visar att Moskvabornas förtroende för Moskvapatriarkatet nära på halverades mellan 2015 och 2022, från 55 procent till 28 procent. Bland troende föll det från 72 till 43 procent, och bland icke-troende från 15 procent till 5 procent.

(The Pillar, Eurasia Review)