Pandemin accelererar minskningen av antalet praktiserande katoliker i Italien

Foto: Wikimedia Commons

Att antalet praktiserande katoliker i Italien är på nergång har länge varit ett faktum, och nya siffror visar att pandemin accelererat nedgången.

Det är den senaste statistiken från Italiens nationella statistiska institut Isat, som visar att andelen katoliker som går i kyrkan minst en gång i veckan närapå har halverats på tjugo år, från 36 procent 2001 till 19 procent 2022. Störst var minskningen 2020 och 2021, men någon upphämtning under 2022 har inte kunnat ses.

Utmärkande – och unikt för Italien, där befolkningen hittills i jämförbart hög grad praktiserat sin tro – var att en av tre rapporterade att de inte någon gång under 2022 hade gått in i en kyrka med undantag för att vara med om ett dop, bröllop eller begravning, vilket var dubbelt så många som 2001.

Väntad utveckling

Don Stefano Cascio, kyrkoherde för San Bonaventuras församling i Rom och med rötter både i Italien och Frankrike, är inte förvånad.

– Jag har länge tänkt att Italien är två generationer bakom Frankrike.

Han hänvisar till den senaste officiella statistiken från Frankrike från 2021, där knappt sju procent uppger att de är praktiserande katoliker.

– I Frankrike var våra mor- och farföräldrar generellt praktiserande, men vår föräldrageneration, trots att de såg till at vi fick trosundervisning och sakramenten, gick inte i kyrkan själva. I nästa generation, min egen, gifte sig de flesta inte och lät heller inte döpa sina barn.

Med Europas tredje lägsta barnafödande, efter Malta och Spanien, är utvecklingen i Italien inte oväntad, menar don Stefano.

– Det är rätt självklart att situationen så småningom exploderar, för tradition utan tro blir ofruktbar. Och med den demografiska kollapsen är det osannolikt att det kommer att bli bättre på kort sikt.

Pandemin som katalysator

Att nedstängningen av kyrkor under pandemin snabbat på utvecklingen är de flesta överens om. Kyrkorna stängdes ner helt i Italien under långa perioder mellan mars 2020 och maj 2022, och speciellt bland ungdomar tycks detta ha fått konsekvenser: andelen tonåringar som regelbundet går i kyrkan minskade från 37 procent 2001 till 20 procent 2019 för att sjunka ytterligare till tolv procent under 2022.

(National Catholic Register)