Starka reaktioner när abort röstas in i Frankrikes grundlag

Foto: Wikimedia Commons

Måndagens omröstning, som gav en stark majoritet för att skriva in kvinnors ”garanterade frihet” till abort i grundlagen, utmynnade i stående applåder bland de röstande politikerna efter att resultatet lästs upp.

Glädjen var stor hos den överväldigande majoritet, som måndag kväll under en samling i Versailles röstade igenom förslaget om rätt till abort i landets grundlag. När lagen skrivs under av president Emmanuel Macron, vilket förväntas ske fredag denna vecka, blir Frankrike därmed det första landet i världen med tydliga skrivelser om abort i grundlagen.

Beslutet röstades igenom av kongressen, det vill säga ledamöterna från både senaten och nationalförsamlingen, med siffrorna 780 för och 72 emot, vilket var mer än tillräckligt för att lägga den nya skrivelsen till grundlagen från 1958: ”Lagen fastställer under vilka villkor en kvinna garanteras friheten att ta sin tillflykt i att frivilligt avsluta en graviditet.”

Den katolska biskopskonferensen beklagade beslutet med ett yttrande om att Frankrike ”skulle ha hedrats genom att i stället skriva in kvinnors och barns rättigheter”, efterlyste stöd ”för dem som väljer att behålla sitt barn” samt uppmanade till ”respekt och medlidande för dem som väljer abort”. Biskoparna framhöll också att ”abort, vilket alltjämt utgör en attack på människolivet, inte bara kan ses från kvinnans synvinkel”.

Påvliga livsakademin reagerade på omröstningen och yttrade, att ”det aldrig kan finnas någon ’rätt’ att ta ett mänskligt liv”. Även konservativa politiker i Frankrike kritiserade beslutet, som de menar är en direkt konsekvens av strängare abortlagar i framför allt USA, och framhöll att ”Frankrike inte är USA:s 51:a delstat”.

(The Tablet)