Debatt: ”Abortfrågan är en fråga om liv och död”

Debatt: ”Abortfrågan är en fråga om liv och död”

  ”De som är mot abort nu, kan man inte abortera dem? Retroaktivt?”, föreslog en deltagare i TV4:s helgpanel nyligen. ”Lås in dem”, fortsatte en annan och debattdeltagarna skrattade instämmande. Endast en konstaterade det faktum att man talade om mord. Det var kulmen på en veckas kommentarer och debattinlägg mot en barnmorska som vill arbeta med att förlösa barn men inte medverka till abort. Hennes skäl är att hon inte önskar avsluta ett människoliv, som just har börjat. Tonen i abortdebatten har nu sjunkit till oroväckande låga nivåer och får skrämmande lite mothugg. Samma dag som detta föreslogs gick Lennart Nilsson bort. Genom 
sina fotografier på bland annat embryon och foster med ansikten, fötter och händer, blir det tydligt att det ofödda barnet är en människa i olika utvecklingsfaser. ”Jag ville göra människorna som det var”, förklarade Lennart Nilsson i en intervju. Och det är precis vad han visar i sin fotobok Ett barn blir till och i filmen Sagan om livet. När...
Read More

Ledarkrönika: Tid att fundera över människovärdet

I skrivande stund befinner jag mig i Rom. För min del innebär det en hel del jobb, men i detta jobb ingår möten med människor, något som både berör och berikar. Mitt i samtalen kommer nästan alltid frågan om Sverige upp, särskilt nu då alla vet att påve Franciskus nyligen besökt Sverige. Är Sverige verkligen så sekulariserat som alla säger? Stämmer det att det inte ens råder samvetsfrihet i vården? Båda frågorna kan besvaras med ett ja. Ett ja som resulterar i himlande ögon och ett uppgivet skakande på huvudet hos den som ställde frågan. För detta är väl ändå inte möjligt? Jodå, det är fullt möjligt. Och de få, och mycket modiga, svenska barnmorskor som krävt sin (enligt Europakonventionen) lagstadgade rätt till samvetsfrihet har i princip fått löpa gatlopp i svensk press. Till och med statsministern har uttalat hur ”bekymrad” han är över frågan om samvetsfrihet: - Vår principiella uppfattning är att bor man i Sverige och ska ta del av...
Read More

Dom meddelad i barnmorskemålet av Nyköpings tingsrätt

Scandinavian Human Rights Lawyers har tagit del av Nyköpings tingsrätts dom i målet mellan barnmorskan Linda Steen och Sörmlands landsting som meddelades under torsdagseftermiddagen. Linda Steens talan har ogillats av tingsrätten som inte anser att någon kränkning av Europakonventionen skett när Linda Steen inte har beviljats samvetsfrihet av landstinget. Linda Steen tvingas nu – trots den rådande barnmorskebristen i Sverige – fortsätta pendla till Norge, ett land som praktiserar samvetsfrihet i vården. Ombudet och chefsjuristen Ruth Nordström: "Vi beklagar det beslut som domstolen kommit fram till. Enligt vår bedömning har tingsrätten gjort en felaktig analys av Europadomstolens praxis och det rättsliga underlaget i målet i övrigt. Nu kommer vi att diskutera domen med vår klient, Linda Steen, men mycket talar för att vi kommer att driva målet vidare till nästa instans". Biträdande juridiska ombudet Rebecca Ahlstrand: "Linda Steens mänskliga fri- och rättigheter enligt Europakonventionen har kränkts. Syftet med Europakonventionen är att skydda den enskilda individens mänskliga fri- och rättigheter och garantera att...
Read More

Ledarkrönika: Den kristna tron är ingen mysfilosofi

Påven Franciskus är en omtyckt påve och biljetterna till det ekumeniska evenemanget på Malmö arena tog slut fortare än kvickt. Det är oerhört glädjande att den katolska världens högste ledare förmår samla så många människor, även i det sekulariserade Sverige. Men påvens popularitet gör också att många vill tolka honom utifrån sin egen politiska övertygelse. Det finns generellt, även bland många av dem som bekänner sig till en annan tro än den katolska, en övertygelse om att påven har en träffsäker moralisk kompass. Det är klart att man då vill att ens egen politiska agenda stämmer överens med påvens. Problemet är förstås att påven inte har någon agenda av det slaget. Påvens fokus är Kristi kärlek och sanning. Det genomsyrar allt han yttrar, allt han skriver. Allt. Det går inte att sätta en partibeteckning eller en politisk färg på påven, lika lite som det går att sätta det på Jesus Kristus. Vare sig påven talar om klimatförändringar, flyktingfrågan, abort eller äktenskap så...
Read More

Ledarkrönika: Vem skall ha rätt att leva?

I denna månads Katolskt magasin uppmärksammar vi Downs syndrom.
 Det har vi gjort tidigare och det kommer vi att göra igen, allra helst just i
 mars då den internationella Downs syndrom-dagen uppmärksammas. Det
går nämligen inte att nog betona vikten av att uppmärksamma personer med Downs, och deras rätt att få leva. I dagens elitistiska samhälle sorteras människor med en extra kromosom bort redan i moderlivet eftersom de enligt självutnämnda experter anses vara oförmögna att leva ett ”värdigt liv”. Men vad är då ett ”värdigt liv”? Det beror naturligtvis på vem man frågar. Om man exempelvis frågar hedonisten och utilitaristen Torbjörn Tännsjö, som förespråkar allt från abort av funktionshindrade till dödshjälp, blir måhända svaret att det enda värdiga livet är det han själv trivs med. Men om man frågar en person med Downs syndrom, eller någon som har Downs syndrom i sin närhet, kan svaret bli ett helt annat. För den norska författaren och skådespelaren Marte Wexelsen Goksøyr är livet självt värdigt nog....
Read More
12