Biskopar i England, Irland och Frankrike protesterar mot mässförbud

Westminister Cathedral i London

I våras höll de tyst och fogade sig, men nu protesterar engelska, irländska och franska biskopar öppet mot det totalförbud för gudstjänstfirande, som i dagarna införts i de tre länderna.

Vi har visat genom de åtgärder vi vidtagit, att kyrkor och andra religiösa byggnader kan säkras för smitta. Med tanke på de åtskilliga ansträngningar vi gjort menar vi inte att det finns något vetenskaplig rättfärdigande för det totala förbudet för offentligt gudstjänstfirande.

Det skriver ett antal religiösa ledare, däribland kardinal Vincent Nichols av Westminister, i ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson, där de starkt ifrågasätter den det gudstjänstförbud som nu införts i England fyra veckor framåt. I sitt brev framhåller trosledarna vikten för troende av kontinuerliga medmänskliga samband, för att mäkta med de stränga åtgärder som införts. Man framhäver den stora roll offentligt gudstjänstfirande fyller i många människors liv och pekar på, att det speciellt för många äldre kan vara den enda gången på dagen eller veckan som man möter andra människor i säkra omgivningar. Den centrala roll som församlingar och andra trosgemenskaper har vad gäller praktisk hjälp och bibehållen psykisk hälsa för troende framhålls också.

Brevskrivarna beskriver också de erfarenheter av ensamhet och isolering som blev resultatet i våras, när kyrkorna stängde helt från slutet av mars till början av juni och inte ens enskild bön tilläts. Bland brevets övriga avsändare finns den anglikanske ärkebiskopen Justin Welby samt frikyrkliga, judiska, muslimska och hinduiska representanter.

Starkt ifrågasättande från biskopskonferensen

Biskopskonferensen i England och Wales publicerade i går även ett yttrande, med anledning av nedstängningen som börjar i dag. I brevet uppmanar man regeringen att bevisa exakt hur mässförbudet och det mänskliga priset förbudet medför, hjälper mot virusspridningen. Biskoparna, som inte kritiserade regeringen under nedstängningen i våras, är nu öppet kritiska:

Det är viktigt att inse att regleringarna inte är en attack mot religiös tro. Men de visar en fundamental brist på förståelse för det viktiga bidrag trosgemenskaper ger när det kommer till samhällets välmående, uthållighet och hälsa.

”Oproportionerligt”

Även i Frankrike är alla offentliga mässor förbjudna fram till början av december, men liksom i England fortsätter kyrkorna att vara öppna för enskild bön. Ärkebiskop Éric de Moulins-Beaufort av Reims, ordförande i den franska biskopskonferensen, skrev tillsammans med de övriga biskoparna i ett öppet brev till regeringen i början av veckan att förbudet mot alla offentliga mässor är ”helt oproportionerligt”. 

Samma hållning märks bland biskoparna i Irland, där fyra biskopar mötte landets premiärminister förra veckan för att försöka få till en ändring av det mässförbud, som nyligen infördes.

– Vi har gjort allt vi kan för att säkra våra kyrkor, och det finns inga bevis för att kyrkobyggnader och mässor har varit orsak till smitta, så jag måste säga att jag var besviken, och det uttryckte jag till premiärministern, sade ärkebiskop Eamon Martin av Armagh efter mötet.

(Catholic Herald, Catholic World Report, Independent Catholic News)