Stöd till den synodala vägen i Tyskland från Vi är kyrka Sverige

Biskop Georg Bätzing

I kölvattnet av Nordiska biskopskonferensens brev till biskop Georg Bätzing, ordförande för Tysklands biskopskonferens, där de nordiska biskoparna uttrycker ”oro” över den riktning den synodala vägen tagit i Tyskland, har nu även föreningen Vi är kyrka Sverige skrivit ett brev till biskopen.

I brevet, som skrivits under av tjugo reformorienterade katoliker från Sverige, Danmark och Norge, tar Vi är kyrka Sverige avstånd från Nordiska biskopskonferensens brev och framför i stället förhoppningar om att de reformförslag som diskuterats i Tyskland ska få gehör. Brevet i dess helhet lyder:

Vi som skriver till Er är representanter för katoliker som är engagerade i reformfrågor, som drivs bl.a. av We are Church och vi har förfärats över det brev som den Nordiska Biskopskonferensen skrivit till Er.

Brevet aktualiserar åter frågan om hur katoliker, katolska präster och biskopar idag förhåller sig till Andra Vatikankonciliets budskap om ”Aggiornamento”. ”Aggiornamento” är något som Nordiska biskopskonferensen tycks reducera till att handla om ”eftergift åt tidsandan.” Vi finner det oerhört sorgligt att Nordiska biskopskonferensen mitt i den nu pågående synodala processen inom världskyrkan väljer att inta en hållning av att veta bäst kring tingens katolska ordning. De reformsträvanden som formulerats världen över – men tydligast i Tyskland och tyskspråkiga länder – har tyvärr i mycket ringa grad översatts till svenska eller andra nordiska språk, vilket inneburit att många katoliker i Skandinavien över lag är dåligt informerade, eller felinformerade, om de tyska reformförslag som också ligger inom Wir sind Kirches intresseområden – som inte att förglömma uppkom redan för drygt 25 år sedan och alltsedan dess diskuterats och intensifierats. Vi tror som Ni att reformer NU är nödvändiga om kyrkan ska vara relevant i dagens samhälle och för att förhindra att katoliker fortsätter att lämna våra kyrkliga sammanhang.

Katoliker i Skandinavien och runt om i den universella katolska kyrkan kämpar med precis samma frågor som Ni i Tyskland. I Nordiska biskopskonferensens områden är dock klyftan stor mellan hur många, vanliga katolska lekmän ser på sin tro och sin kyrka och hur biskoparna och en stor del av prästerskapet förhåller sig till samma kyrka.

Vi vill vara kvar i vår kyrka och ser med intresse och hopp på den synodala vägen i Tyskland och önskar och ber att ni får gehör.

(www.viarkyrkasverige.com)