Kategori: DEBATT

Angående regeringens utrikesdeklaration

Under sin presentation av regeringens utrikesdeklaration lyckades Ann Linde, Sveriges utrikesminister, att få med många av de mänskliga rättigheterna. Det var bra, men hon lyckades (skickligt?) undvika att benämna frågan om religionsfriheten i världen....

Varför dessa ”-ismer”?

I Katolskt magasin nr 1/2021 fanns en text av fader Lars Messerschmidt om det andra Vatikankonciliets liturgireform. En intressant text, då den gav inblickar i de föreställningar och attityder som styrde åtminstone en av...

Sankt Josef i Fatimamiraklet

När kyrkan nu kallats av påve Franciskus att viga ett helt år till familjernas liv och samtidigt ställa det under den helige Josefs beskydd, kan vi åter beakta vad Guds Moder Maria sagt till...

Välvilja är bra men tydlighet är bättre

Bengt Malmgren tar i sin debattartikel (Km nr 9/2020) påvens utspel om partnerskapslagstiftning som avstamp för kritik av sekulära mediers övertolkningar och förhoppningar om mer ärliga samtal samt mindre av vi och de-tänkande. Bra!...

Påvens uttalande om registrerat partnerskap

Ett yttrande av påve Franciskus i en ny dokumentärfilm gav nyligen upphov till stor uppståndelse. I filmen uppges påven säga att han är för en partnerskapslagstiftning för att ge personer av samma kön, som...

%d bloggare gillar detta: